TIETOA KOULUUN

Aikuiset niin kotona kuin koulussa ovat lapsen ja nuoren kehityksen tukipilareita. Jotta aikuiset pystyvät tukemaan myös niitä lapsia, joiden arkea neuropsykiatriset (nepsy) vaikeudet värittävät, aikuiset tarvitsevat tietoa kyseisestä aiheesta. Tieto auttaa ymmärtämään lapsen ja nuoren tilannetta, mikä taas on tärkeää tukitoimien ideoinnissa.

Tarmokkaasti nepsystä! -käsikirjaan on koottu perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, niihin tyypillisesti liittyvistä vaikeuksista sekä tukitoimista. Käsitettä neuropsykiatrinen häiriö käytetään silloin, kun tarkoitetaan lääkärin asettamaa diagnoosia. Muutoin käsikirjassa puhutaan neuropsykiatrisista vaikeuksista. Tällä halutaan korostaa sitä, että ymmärrystä vahvistettaessa ja tukitoimia rakennettaessa lapsella ei tarvitse olla lääkärin asettamaa diagnoosia.

Vaikeuksien tarkastelun lisäksi on tärkeä muistaa, että jokaisella lapsella on hankaluuksien rinnalla nepsy-piirteisiinsä sekä omiin kykyihinsä ja persoonaansa liittyviä vahvuuksia. Diagnoosi ei saisi nimetä lasta niin sanotusti nepsy-lapseksi.

”Tarmokkaasti Nepsystä!”-käsikirjaa voi vapaasti tulostaa omaan käyttöön.
Teoksen tai sen osan digitaalinen kopioiminen tai muuntelu on ehdottomasti kielletty.

Scroll to Top