ymmärtämisen tärkeys

Lapsen lähellä olevien aikuisten on äärimmäisen tärkeää tietää riittävästi nepsy-vaikeuksista ja ymmärtää niiden vaikutuksista lapsen toimintaan. Jos aikuinen ei ymmärrä, hän tekee helposti vääriä tulkintoja lapsen käyttäytymisestä. Ymmärtäminen tuo mukanaan myös ideoita, miten aikuiset voivat auttaa lasta.

Yksi hyvä tapa yrittää ymmärtää lapsen käyttäytymistä on pysähtyä tarkastelemaan yksittäistä hankalaa tilannetta. Tässä tarkastelussa on tärkeä miettiä ympäristötekijöiden vaikutusta lapsen käyttäytymiseen. Ympäristötekijöiden tarkastelu on erityisen hedelmällistä siksi, että me aikuiset voimme tehokkaasti vaikuttaa juuri ympäristötekijöihin. Niissä tapahtuvat muutokset ovatkin usein nopein tie lapsen käyttäytymisen muutokseen. 

Vaikeuksien ymmärtämisen ja tuen miettimisen rinnalla tulee muistaa, että jokaisella lapsella on omia vahvuuksiaan. Lasta tulee auttaa niiden tunnistamisessa ja tarjota tilanteita, joissa hän pääsee niitä käyttämään. 

Toisinaan nepsy-vaikeuksien rinnalle ilmaantuu käyttäytymisen tai tunne-elämän ongelmia. Jotta näitä ongelmia ei ilmaantuisi, on tärkeää, että kaikki lapsen lähellä olevat aikuiset ymmärtävät riittävästi lapsen vaikeuksista ja yhdessä miettivät tarvittavaa tukea.  

Scroll to Top