koulun kanssa tehtävä yhteistyö

Kun lapsella on nepsy-vaikeuksia, hänen koulunkäyntinsä sujuminen vaatii lähes poikkeuksetta lisätukea sekä kodin että koulun aikuisilta. Lapsen etu on, että hänelle tärkeät aikuiset kotona ja koulussa tekevät hyvää yhteistyötä.

Koululla on hyvät mahdollisuudet miettiä yksittäisen lapsen tarvitsemaa tukea, eriyttää opettamista ja toimintatapoja sekä yksilöllistää tavoitteita. Tarvittaessa myös läksyjen määrää ja laatua tulee miettiä yksilöllisesti. Jotta koululla tiedetään läksyihin mahdollisesti liittyvistä hankaluuksista, on tärkeää, että kodin aikuiset viestivät havainnoistaan opettajille. Lisäksi on tärkeää, että koulun aikuisilla on riittävästi tietoa lapsen nepsy-vaikeuksista. Tällöin he pystyvät paremmin ymmärtämään lapsen toimintaa ja löytämään erilaisia tukikeinoja kouluarjen sujumiseksi.

Toisinaan lapsen käytös poikkeaa suuresti koti- ja kouluympäristössä, mikä ymmärrettävästi voi hämmentää aikuisia. On mahdollista, että lapsi sinnittelee koulussa voimiensa äärirajoilla pystyäkseen toimimaan odotetulla tavalla. Voimavarat kuluvat loppuun päivän aikana, ja toimintakyky kotona on alentunut. Toisaalta koulussa ympäristö on usein kuormituksen kannalta raskaampi kuin kotona: aistikuorma kasvaa, sosiaalisia suhteita on lukuisia ja lapsen täytyy toimia yhteisen aikataulun ja sääntöjen mukaan. Siksi lapsen vaikeudet näyttäytyvät joskus selvemmin koulussa, ja toiminta kotona rauhallisemmassa ympäristössä sujuu paremmin. Tämän vuoksi kodin ja koulun aikuisten vuoropuhelu on erityisen tärkeää. Kodin aikuiset ovat oman lapsensa asiantuntijoita ja koulun aikuiset koulunkäynnin asiantuntijoita. Molempien tahojen aikuiset ovat lapselle tärkeitä, ja molempia tahoja tarvitaan, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen tuen.

Tärkeitä periaatteita yhteistyössä ovat:

  • keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus
  • yhteistyön rakentaminen positiivisten asioiden ympärille
  • lapsen vaikeuksiin liittyvien tietojen ja havaintojen sekä hyväksi havaittujen tukikeinojen jakaminen
  • puolin ja toisin pientenkin onnistumisten huomaaminen ja niiden välittäminen. 
Scroll to Top