Tervetuloa perehtymään perustietoon neuropsykiatrisista
(nepsy)vaikeuksista ja niiden tukemisesta.

Nepsytietoa -sivustolla on kolme osiota:

Kukin pääsivu sisältää tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten nepsy-vaikeuksista ja niiden tukemisesta. Alasivuilla kerrotaan tarkemmin pääsivun aiheista.

Sivustolla käytetään käsitettä neuropsykiatrinen häiriö silloin, kun tarkoitetaan lääkärin asettamaa diagnoosia. Muutoin käytetään käsitettä neuropsykiatrinen vaikeus. Tällä halutaan korostaa sitä, että vahvistettaessa ymmärrystä nepsy-vaikeuksista ja rakennettaessa tukitoimia, lapsella ei tarvitse olla lääkärin asettamaa diagnoosia.

Vaikeuksien tarkastelun lisäksi on tärkeä muistaa, että jokaisella lapsella on hankaluuksien rinnalla nepsy-piirteisiinsä sekä omiin kykyihinsä ja persoonaansa liittyviä vahvuuksia. Diagnoosi ei saisi nimetä lasta niin sanotusti nepsy-lapseksi.

Tietoa sivustosta:

Materiaalit on koostettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Nepsy-hanke TARMOa (TARMO = tarpeenmukainen ja oikea-aikainen tuki neuropsykiatrisissa kysymyksissä). TARMO-hanke oli toiminnassa vuosina 2021-2022. Hankkeen päättymisen jälkeen sivustoa ei päivitetä, minkä vuoksi Tarmokkaasti Nepsystä! -käsikirjan linkkejä ei ole laitettu Nepsytietoa- sivustolle. Lisätietoa kannattaakin etsiä suoraan esimerkiksi ADHD-liiton, Autismiliiton ja Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen sivustoilta.

Nepsy-hanke TARMOn toimintana esikouluihin ja peruskouluihin koulutettiin Nepsy-tsemppareita. Nepsytietoa -sivustolla oleva Tarmokkaasti nepsystä! -käsikirja rakennettiin alun perin Nepsy-tsemppareiden työn tueksi. Nepsy-tietoutta haluttiin kuitenkin tarjota laajemminkin hyödynnettäväksi, joten käsikirjasta tehtiin julkinen versio. Materiaalista työstettiin tietoa myös vanhempien ja lasten & nuorten käyttöön (ks. ”tietoa vanhemmille” ja ”tietoa lapselle & nuorelle” osioita). Mikäli vanhemmat ja lapset & nuoret kiinnostuvat aiheesta laajemmin, on heidän mahdollista perehtyä myös Tarmokkaasti nepsystä! -käsikirjaan.

Toivomme sivustosta olevan hyötyä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita nepsy-aiheista.
Erityisesti toivomme tietojen tuovan helpotusta kaikille lapsille ja nuorille, joiden arkea nepsy-vaikeudet värittävät. Hyöty voi tulla suorana tietona heille itselleen tai heidän kanssaan toimivien aikuisten tiedon ja ymmärryksen vahvistumisen kautta.

Nepsy-hanke TARMOn hankekoordinaattorit v. 2021-2022:

Nina Kultti-Lavikainen
neuropsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, PsL

Mari Tikkanen
erityisopettaja, KM

Scroll to Top