tilanteen tarkastelu

Hankala käyttäytyminen Jokainen lapsi käyttäytyy toisinaan aikuisen näkökulmasta hankalasti kuten kiukuttelee, on levoton tai ei ylipäätään toimi aikuisen odotuksen mukaan. Lisäksi lapsen yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat hänen reagointitapaansa ja käyttäytymiseensä eri tilanteissa. Nepsy-vaikeudet tuovat omalta osaltaan lapselle hankaluuksia toimia kuten aikuinen toivoo. On tärkeää, että me aikuiset näemme lapsen käyttäytymisen kehittyvänä taitona, jota lapsi harjoittelee. Aikuisten tehtävä on opettaa lapselle näitä taitoja.  

Ympäristön merkitys Lapsen vaikeuksien ymmärtämisen ja taidon opettamisen rinnalla on muistettava, että käyttäytyminen tapahtuu aina osana ympäristöä. Ympäristötekijöillä on iso vaikutus lapsen tilanteessa ilmenevään käyttäytymiseen. Ympäristön vaikutusta käyttäytymiseen voidaan selvittä, kun pysähdytään tarkemmin tarkastelemaan yksittäistä tilannetta. Tämä tarkastelu auttaa myös tukitoimien rakentamisessa.

Tilanteen tarkastelussa selvitetään ympäristötekijöitä (A ja C) ja lapsen käyttäytymistä tilanteessa (B).

 • A) käyttäytymistä edeltävät eli ohjaavat tekijät: mitä tapahtuu ennen
 • B) tilanteessa havaittava käyttäytyminen: mitä lapsi tekee
 • C) käyttäytymisen seuraamukset: mitä käyttäytymisestä seuraa, mitä palautetta lapsi saa?

Tilanteen tarkka tarkastelu:

 • mahdollistaa aikuisten ja lapsen yhteisen ymmärryksen tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, lapsen käyttäytymisestä ja lapsen saamasta palautteesta
 • mahdollistaa lapsen käyttäytymisen tarkastelun jäsentyneemmin sen sijaan, että todetaan vain lapsen olevan esimerkiksi ”levoton”
 • helpottaa konkreettisten käyttäytymisodotusten muotoilua eli millaista käyttäytymistä lapselta odotetaan?
 • helpottaa konkreettisten tavoitteiden asettamista eli minkä halutaan muuttuvan?
 • nostaa esille tarvittavien tukitoimien ja lapsen taitojen vahvistamisen tarpeet
 • antaa jäsennellymmän käsityksen
  • tekijöistä, jotka laukaisevat lapsen käyttäytymisen
  • tilanteista, joissa hankala käyttäytyminen ilmenee
  • palautteesta, jota lapsi saa käyttäytymisestään.

Tilanteen tarkastelun myötä aikuisten mahdollisuudet vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen vahvistuvat. Lisäksi ymmärryksen lisääntyminen mahdollistaa aikuisen harkitumman ja jäsentyneemmän toiminnan.

On hyvä muistaa, että me aikuiset voimme tehokkaasti vaikuttaa ympäristötekijöihin eli käyttäytymistä edeltäviin tekijöihin ja lapsen saamaan palautteeseen. Ympäristötekijöiden muutos onkin usein nopein tie lapsen käyttäytymisen muutokseen.

Tekstin ensisijaisena lähteenä käytetty neuropsykologi Mika Paanasen luentoa Nepsy-tsemppareille 28.9.2021.

Scroll to Top