ruutuaika

Ruutuaika on meille aikuisille usein hankala asia. Tunnistamme, että esimerkiksi television, tietokoneen ja puhelimen äärellä tulee vietettyä paljon aikaa. Tiedämme, että ruudun kautta saamme tärkeää tietoa, pystymme olemaan kontaktissa kaukana asuviin ystäviimme, viihdytämme itseämme ja pelaamme esimerkiksi ongelmanratkaisua kehittäviä pelejä. Toisaalta tiedämme, että ruudun äärellä vietetty aika on poissa monesta muusta toiminnasta kuten ulkoilusta, perheenjäsenten keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja liikunnasta. Tiedämme myös riskistä, että illalla ruudun äärellä vietetty aika vaikeuttaa rauhoittumista ja nukahtamista.  

Tiedämme, että kaikki yllä kuvatut ruutuajan hyvät ja huonot ominaisuudet koskevat myös lapsiamme. Lisäksi tiedämme, että lapset, joilla on nepsy-vaikeuksia, ovat erityisen alttiita intohimoisesti uppoutumaan ruudun tarjontaan. Tämä on harmi, sillä se vähentää ulkoiluun ja liikuntaan käytettävissä olevaa aikaa ja mahdollisuuksia kanavoida energiaa. Meidän aikuisten tuleekin tiedostaa oma vastuumme lasten ruutuajan käytöstä. Meidän on tärkeä perehtyä lapsen peleihin ja toimintaan verkossa. Lisäksi meidän on tärkeä keskustella lapsen kanssa ruutuaikaan liittyvistä säännöistä ja valvoa sääntöjen noudattamista. Näiden lisäksi meidän on tärkeä tarkastella omaa ruutuaikaamme.

Lapsen ruutuaikaan liittyviä tukikeinoja

 • Jutelkaa lapsen kanssa peleistä ja muusta verkossa tapahtuvasta toiminnasta säännöllisesti.
 • Pyydä, että pääset mukaan lapsen peliin joko seuraamalla hänen pelaamistaan tai pelaamalla itse lapsen ohjauksessa.
 • Osoita kiinnostustasi myös lapsen muuhun ruutuaikaan ja katsokaa yhdessä häntä kiinnostavia sivustoja, videoita tms. 
 • Anna lapsen kertoa, miksi pelaaminen tai kyseinen sivusto on hänelle tärkeä.
 • Sopikaa, kuinka suuri osuus vapaa-ajasta käytetään ruudun äärellä, ja miten paljon aikaa suunnataan liikkumiseen, harrastuksiin ja muihin toimiin.
 • Sopikaa ruutuajan säännöt yhdessä:
  • mitä saa pelata, ja millä sivustoilla vierailla?
  • milloin on ruutuaika, ja mitkä asiat pitää hoitaa ennen sitä?
  • miten pitkä ruutuaika on?
 • Noudattakaa suositusikärajoja.
 • Seuraa ruutuajan vaikutuksia lapsesi arkeen, mielialaan, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Auta myös lasta itseään tunnistamaan vaikutuksia.
 • Lopettakaa laitteiden käyttö viimeistään tuntia ennen nukkumaan menoa.
Scroll to Top