ADHD KOULUIÄSSÄ

ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, joka liittyy aivojen toimintaan. ADHD:ssa aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevät hermoverkot toimivat omintakeisesti. ADHD pitää sisällään usein käytetyn termin ADD, joka tarkoittaa tarkkaavuushäiriötä ilman impulsiivisuutta ja yliaktiivisuutta.

ADHD:n ydinoireet ovat:

  • tarkkaamattomuus
  • yliaktiivisuus
  • impulsiivisuus

Tarkkaamattomuus voi ilmetä useilla eri tavoilla. Lapsi saattaa vältellä ponnistelua edellyttäviä tilanteita. Tehtävien ja toimien aloittaminen vie aikaa, ja ne jäävät herkästi kesken. Toimesta toiseen siirtyminen on usein työlästä, mikä tekee esimerkiksi kotoa lähtemisen vaikeaksi. Hankaluuksia saattaa olla aikataulujen noudattamisessa ja päivittäisten asioiden muistamisessa. Tarkkaamattoman lapsen voi olla hankala toimia yleisesti annettujen ohjeiden mukaan.

Yliaktiivisuus näkyy usein runsaana liikkumisena. Kädet ja jalat heiluvat tai lapsi kiemurtelee paikallaan. Myös tehtäviä tehdessään hän on liikkeessä, naputtelee kynää tai lähtee paikaltaan. Yliaktiivisuus voi tulla esiin myös ylenmääräisenä puhumisena.

Impulsiivisuus ilmenee esimerkiksi huomattavina vaikeuksina odottaa vuoroa, toisten keskeyttämisenä, toistuvana tuppautumisena muiden seuraan ja vastaamisena kysymyksiin, ennen kuin ne on kunnolla esitetty.

ADHD:sta on kolme eri esiintymismuotoa:

  • tarkkaamaton muoto (ei yliaktiivisuutta tai impulsiivisuutta)
  • yliaktiivis-impulsiivinen muoto (ei tarkkaamattomuutta)
  • yhdistetty muoto (tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus)

Vahvuudet

Tarkkaavuushäiriöön liittyy myös vahvuuksia. Esimerkiksi impulsiivisuuteen liittyy usein innokkuutta, spontaanisuutta ja luovuutta ja tarkkaamattomuuteen kykyä pohtia asioita syvällisesti.

Tekstin ensisijaisena lähteenä käytetty Nepsy-hanke TARMOssa tuotettua tietoiskuvideota
Riitta Näkki: Mitä jokaisen koulun aikuisen on hyvä ymmärtää neuropsykiatrisista vaikeuksista, osa 1 ADHD

sekä sivustoa Terveyskirjasto: ADHD – varhaisella tuella arki toimivaksi.

Scroll to Top