tieto ja ymmärrys

Tieto ja ymmärrys kaiken A ja O Tieto neuropsykiatristen vaikeuksien luonteesta ja ymmärrys lapsen tilanteesta ovat kuin talon perustus. Niiden avulla on helpompi ymmärtää lapsen käyttäytymistä.

Kun aikuinen tietää ja ymmärtää riittävästi lapsen nepsy-vaikeuksista, hänen on helpompi:

  • tulkita lapsen käyttäytymistä
  • välttää virhetulkintoja
  • rakentaa tukikeinoja
  • pohtia nepsy-vaikeuksia myös lapsen itsensä kanssa, mikä auttaa lasta ymmärtämään itseään ja tulemaan paremmin toimeen vaikeuksiensa kanssa.
  • vastata lapsen haastavaan käyttäytymiseen myötätuntoisesti ja kannatellen, mikä on keskeistä myönteisen vuorovaikutuksen rakentumisessa.

Aikuisten on hyvä pitää mielessä, että lapsi ei tahallaan käyttäydy huonosti. Tilanteessa ilmennyt hankala käytös oli todennäköisesti siinä kohtaa lapselle ainoa käytettävissä oleva tapa toimia.

Virhetulkinnat Jos aikuiset eivät riittävästi ymmärrä lapsen näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, on inhimillistä, että aikuiset tekevät vääriä tulkintoja. Tällaisia helposti tehtyjä vääriä tulkintoja ovat lapsen kuvaaminen laiskana tai ajatus lapsen käyttäytyvän tahallaan ilkeästi. Pahimmassa tapauksessa aikuisen väärät tulkinnat vahvistavat lapsen haastavaa käyttäytymistä ja muokkaavat lapsen käsitystä itsestään kielteiseen suuntaan.  

Jäävuorikuvio on usein käytetty mielikuva, kun kuvataan lapsen näkyvän käyttäytymisen ja taustalla olevien tekijöiden suhdetta. Jäävuoren näkyvä osa kuvaa lapsen havaittavissa olevaa käyttäytymistä. Pinnan alla oleva osa jäävuoresta kuvaa lapsen sisäistä maailmaa, johon vaikuttavat monet tekijät kuten lapsen kyvyt ja niissä ilmenevät vaikeudet, aikaisemmat kokemukset sekä kuormittuneisuus. Mikäli aikuinen ei tiedä tai ymmärrä pinnan alla olevia tekijöitä, hän joutuu toimimaan pelkästään havaintojensa perusteella. Valitettavasti näissä tilanteissa on iso riski väärintulkintoihin.  

Scroll to Top