Nepsy-tsemppari käytännössä

Nepsy-tsemppari on esi- ja perusopetuksessa toimiva henkilö, jolla on ”sydän kallellaan” nepsy-asioihin. Toisin sanottuna hän on henkilö, joka on kiinnostunut nepsy-kysymyksistä ja haluaa tarkastella koulumaailmaa nepsy-näkökulmasta. Nepsy-tsemppari kokee nepsy-asioiden ymmärtämisen ja tukitoimien rakentamisen tärkeänä ja on omassa yhteisössään halukas yhdessä pohtimaan näitä teemoja.

Nepsy-tsempparin rooli sopii koulussa aineenopettajan, erityisopettajan, kasvatusohjaajan, koulunkäynninohjaajan tai luokanopettajan toimenkuvaan. Esiopetuksessa Nepsy-tsemppareina ovat toimineet varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Nepsy-tsempparin käytännön toimet ovat yksikkökohtaisesti vaihdelleet. Nepsy-tsempparin rooli vertaistukena on merkittävä. He ovatkin nostaneet esiin nepsy-teemoja erilaisissa arjen kohtaamisissa, vapaamuotoisissakin. Lisäksi he ovat tuoneet nepsy-teemoja erikseen sovituissa yhteisissä tilaisuuksissa. Alle on listattu esimerkkejä toteutuneista Nepsy-tsemppareiden käytännön toimista. Ne on listattu aakkosjärjestyksessä.

Esimerkkejä Nepsy-tsemppareiden käytännön toimista

Lepohetki päivään 

Nepsy-tsempparit ovat järjestäneet alakoululla ns. lepovälkän (kuvaus lepovälkästä on Aistisäätelyn tuki -kappaleen lisämateriaaleissa).  Yläkouluilla on rakennettu rauhallinen työskentelytila, jonne nuoret voivat halutessaan mennä työskentelemään. 

Nepsy-kahvila 

Nepsy-kahvilaa on pidetty sekä läsnäolevana että etänä. Nepsy-tsemppari on miettinyt kahvilaan jonkin teeman, josta on yhdessä keskusteltu. Alustuksena on käytetty esimerkiksi tietoiskuvideoita ja Tarmokkaasti nepsystä! -käsikirjan tietosivuja. Myös käsikirjan lisämateriaaleissa olevia artikkeleita ja koulutuksista saatuja materiaaleja on käytetty aiheeseen johdattelun apuna.  

Nepsy-kioski  

Nepsy-kioski on esimerkiksi pitkällä välitunnilla säännöllisesti pidettävä konsultaatiohetki, jossa koulun työntekijä on voinut jutella nepsy-teemaan liittyvistä asioista. Paikalla on ollut Nepsy-tsemppari ja esimerkiksi oppilashuollon työntekijä. Osassa kouluja on voinut varata oman käyntiajan ja osassa kouluja paikalle on voinut tulla ilman ajanvarausta. 

Nepsy-kävely  

Tsempparit ovat kiertäneet toimintayksikköään ja tarkastelleet fyysistä ympäristöä ja arjen tilanteita ”nepsy-linsseillä”. Tavoitteena on ollut tilojen yleinen selkiyttäminen ja aistikuormituksen keventäminen (esimerkiksi niin sanotun visuaalisen metelin vähentäminen). Nepsy-kävelystä on tarkempi kuvaus Tarmokkaasti nepsystä! -käsikirjan kappaleessa Fyysinen ympäristö. 

Nepsy-materiaalilaatikko 

Materiaalilaatikkoon on koottu erilaisia apuvälineitä helpottamaan niiden lasten arkea, joilla on nepsy-vaikeuksia. Laatikossa on esimerkiksi hypistelyesineitä, tasapainotyynyjä, kuminauhoja ja kuulosuojaimia.  

Nepsy-tunti 

Nepsy-tsemppari on varannut lukujärjestyksestään itselleen nepsy-tunnin. Tunnin aikana hän on ylläpitänyt esimerkiksi henkilökunnalle suunnattua nepsy-materiaali- ja tiedotuskanavaa. Tunnin aikana henkilökunta on myös voinut käydä keskustelemassa tsempparin kanssa nepsy-aiheista. 

Tarviketilaukset 

Nepsy-tsempparit ovat olleet tekemässä tarviketilausta. Tilausta tehdessään he ovat tarkastelleet tilattavia tarvikkeita ”nepsy-linsseillä” – millaiset tarvikkeet vastaavat niiden lasten tarpeisiin, joilla on nepsy-piirteitä?  

Vanhempainillat 

Nepsy-tsempparit ovat osallistuneet vanhempainiltoihin ja kertoneet nepsy-asioista kuten apuvälineiden merkityksestä.  

Veso-päivät 

Veso-päivissä tai -iltapäivissä on jaettu nepsy-infoa esimerkiksi katsomalla aiheeseen liittyvä video ja pohdittu yhdessä tsempparin johdolla videon nostattamia ajatuksia.   

On myös pidetty messutyyppisiä vesoja, joissa on ollut esittelypisteitä. Yksi piste on ollut nepsy-piste, jossa tsemppari tai tsempparit ovat esitelleet nepsy-tietoa ja materiaaleja.   Näihin on pyydetty myös oppilashuollon työntekijöitä tai muita konsultoivia työntekijöitä mukaan.  

Virtuaalinen materiaalipankki ja tiedotuskanava 

Nepsy-tsemppari on koonnut nepsy-aiheista materiaalia henkilökunnan yhteiseen tiedotuskanavaan tai -sivuille. Siellä on myös tiedotettu nepsy-aiheisista koulutuksista. 

YS-aika, muut henkilökunnan yhteiset tapaamiset tai suunnitteluajat 

Nepsy-tsempparin johdolla on katsottu tietoiskuvideoita ja keskusteltu niiden herättämistä ajatuksista. YS-aikaa on käytetty myös muuhun nepsy-aiheiseen tiedottamiseen. 

Osassa yksiköitä pohdinnat on käyty koko henkilökunnan kesken ja osassa ammattiryhmittäin. 

Esikoulun työntekijät ovat varanneet yhteisistä tapaamisistaan aikaa nepsy-aiheista keskustelemiseen ja tsempparityön suunnitteluun 

* Bonusvinkki joulukuulle: Nepsy-joulukalenteri * 

Nepsy-tsemppari on laatinut koululle nepsy-joulukalenterin, jossa on jokaiselle päivälle pieni tietoisku (teoriatietoa, vinkkejä, tukikeinoja ja muuta teemaan liittyvää). 

Scroll to Top